مشتریان ما چه می گویند ...

- فروشگاه های زیادی ادعای تحویل یک روزه دارن ولی به قولشون عمل نمی کنند اما شما بدون هیچ ادعایی به موقع سفارشم رو رسوندید!!
- برای من موقع خرید صداقت و اخلاق از همه چیز مهمتره و این من رو ترغیب به خرید از فروشگاه تراکالا کرد!!